Szupervízió,
szakmai konzultáció

Szupervízió,
szakmai konzultáció

Reflektív
jelenlét

Segítő foglalkozású szakemberek keresnek meg minket szakmai mindennapjaik kérdéseit hozva. A szakmai személyiséggel dolgozunk, a szakmai identitásukhoz, klienseikhez, vezetőikhez, kollégáikhoz fűződő kapcsolatuk témáiban. A szupervízió célja a szakmai elakadások tisztázása a szupervízált személyiségének cselekvésmintázata szerint, hogy értelmileg, érzelmileg, fizikailag asszociálhasson a megélt praxisra.

konkrét helyzetből indulunk ki
és oda térünk vissza

Szupervízió, mint
tapasztalati tanulás

Kívánatos, hogy tudatosodjon a kliens saját személyiségének kapcsolódása a megélt szakmai helyzethez. Konkrét helyzetből indulunk ki és oda térünk vissza. Használt munkaeszközünk a reflektív jelenlét, a szupervizálttal való élő kapcsolat kialakítása és mintáinak akcióba fordítása, mely benne a tapasztalati tanulás folyamatát alakítja és fejleszti.
Pszichiáter - Czirmai Ildikó

Dr. Czirmai Ildikó

Pszichiáter szakorvos, szupervízor, playback-színházi tréner, pszichodráma asszisztens, team coach, hipnoterapeuta

Pszichiáter - Czirmai Ildikó

Dr. Czirmai Ildikó

Pszichiáter szakorvos
Szupervízor
Playback-színházi tréner
Pszichodráma asszisztens
Team coach
Hipnoterapeuta

Egy erdélyi hegyi faluban születtem, idegen diktatúrában. Gyermekkorom helyszíne igéző és bezáró volt egyszerre. Időbe került elfogadni és érvényesnek látni a világ természetesen élő és embertelenül elidegenítő arcát.

A jó működéshez való elsődleges kapcsolódásom később orvosi hivatásom alappillérévé vált. Kiemelt időszaka volt életemnek, amikor hazai és külföldi tanáraimmal, kollégáimmal dolgozva rátaláltam az alkotás örömére. A találkozásban közösen létrehozott flowként kezdtem a terápiás folyamatra gondolni, mely „ott és akkor” alakul a megértés számára is részben végigkövethetően.

Megindító volt kapcsolatba kerülni azzal a belső szabadsággal, mely a valóság és a lehetőség között feszül. Azóta szenvedélyesen szeretem a munkámat. Tizenöt év nyílt és zárt kórházi osztályos tapasztalatszerzést követően, melyet segédápoló, osztályos orvos, szakorvos, osztályvezetői főorvos szerepben egyaránt megtapasztaltam, az intézményes kereteket elhagyva, magánorvosként folytattam.

Hálás vagyok tanáraimnak G. Max Claytonnak, Jonathan Foxnak, Veronica Needanak, Daubner Bélának. Hiszek az alkotó változásban úgy is, hogy annak veszélye az esély mindannyiunk számára.

Zánkay András - pszichológus, terapeuta, pszichodráma vezető, playback tréner

Zánkay András

Klinikai pszichológus
Pedagógiai szakpszichológus, szupervízor, kiképző pszichodrámavezető, playback tréner

Zánkay András - pszichológus, terapeuta, pszichodráma vezető, playback tréner

Zánkay András

Klinikai pszichológus
Pedagógiai szakpszichológus
Szupervízor
Kiképző pszichodrámavezető
Playback tréner

Zánkay András klinikai pszichológus, pedagógiai szakpszichológus, szupervízor, kiképző pszichodráma-vezető, illetve playback tréner vagyok.

Klinikai pszichológusi diplomámat 1971.-ben kaptam meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.

Pszichológusként a XVI. kerületi Nevelési Tanácsadóban kezdtem el dolgozni. Munkám az iskola által küldött, illetve a szülők kezdeményezésére induló ügyekben a gyerekek pszichológiai vizsgálata, illetve a helyzetük rendezésének elősegítése, pszichológiai tanácsadás volt. 1973. és 1975. között a XV. kerületi Nevelési Tanácsadóban mellékfoglalkozásban, majd l979-1985-ig az ELTE Diáktanácsadójában másodállásban dolgoztam pszichológusként.

1982-től kezdődően személyiségfejlesztő csoportokat vezettem különböző felsőoktatási intézményekben.1986-tól nyolc és fél éven át az I. sz. Gyermekklinika Pszichológiai Ambulanciáján gyermekekkel, fiatalokkal, illetve fiatal felnőttekkel végzeztem pszichodiagnosztikai és pszichoterápiás tevékenységet. Az azóta eltelt időben magánrendelésemen Budapesten és Pécsett párhuzamosan dolgoztam felnőtt- illetve gyerekpáciensekkel.

1972 őszétől 1985-ig az ELTE-n egyetemi tanársegédként, fejlôdés- és neveléspszichológiát, illetve gyermekpszichodiagnosztikát tanítottam. 1986-tól a SOTE I. sz. Gyermekklinikájára, az Orvospszichológiai Oktatási Csoporthoz kerültem tudományos munkatársként, ahol orvostanhallgatókat oktatattam az Orvosi pszichológia c. tárgyban a magyar, majd az angol, illetve a német tagozaton.

1988. óta vagyok a Magyar Pszichodráma Egyesület kiképzõ pszichodráma-vezetője. 1994.-ben szereztem szupervízori címet. Rendszeresen vezetek kiképző és személyes célú pszichodráma csoportokat, illetve workshopokat pszichodramatistáknak, illetve képzésben lévőknek és érdeklődőknek. Pszichodráma bemutatókat, illetve workshopokat tartottam Magyarországon kívül Ausztriában, Németországban, Ausztráliában és Új-Zélandon, illetve bekapcsolódtam a pszichodráma képzésbe Szlovákiában és Görögországban. A Magyar Pszichodráma Egyesület kongresszusain különböző témakörökben rendszeresen vezetek workshopokat.

élő kapcsolat és tudatosság